Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Genre: Action, Drama, Mecha, Sci-Fi,

Release: 2016

Status: Completed

Sequel of Bubuki Buranki.

Episodes

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1